دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-26 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل دو صفحه ای توضیحات آموزشی کاملی دربارۀ نحوۀ اثبات معادله 3-26 جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد وجود دارد. اثبات این معادله می تواند سؤال امتحانی مناسبی برای درس جریان آشفته یا لایه مرزی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تبدیل انرژی باشد. داشتن اطلاعات پایه در زمینه حساب تانسوری برای درک نحوۀ اثبات این معادله ضروری است.