دانلود پاورپوینت شار حرارتی تابشی داخل یک لوله بسیار منعکس کننده Radiative Heat Flux Distribution inside a Highly Reflective Tube

در این پاورپوینت 20 اسلایدی روش تشعشع خالص همراه با ذکر معادلات حاکم تشریح شده است. فهرست مطالب آن عبارتند از:
Introduction
Net radiation method and implementation
Validation of the numerical solution
Experimental measurements
Results
Conclusions