دانلود پاورپوینت لایه های مرزی و جدایش Boundary Layers and Separation

در این پاورپوینت 39 اسلایدی توضیحات مفیدی به زبان انگلیسی دربارۀ مفاهیم لایۀ مرزی آرام و آشفته به همراه تصاویر آموزنده دربارۀ پدیدۀ جدایش جریان از روی سطوح مختلف وجود دارد. مطالعۀ آن برای دانشجویان اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Drag.
The boundary-layer concept.
Laminar boundary-layers.
Turbulent boundary-layers.
Flow separation.