دانلود جزوه استاتیک دانشگاه تهران

این جزوه 72 صفحه ای حاوی مباحث نسبتاً کامل و خلاصه ای از درس استاتیک به همراه نمونه مسائل حل شده می باشد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی توصیه می شود.