دانلود مقاله روشهای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی فصل مشترک مواد توده ای و لایه نازک Measurement Techniques for Thermal Conductivity and Interfacial Thermal Conductance of Bulk and Thin Film Materials

در این مقاله 64 صفحه ای روشهای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مواد مختلف توضیح داده شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام