دانلود مقاله مروری بر فناوریهای پایدار فعلی و آینده توربینهای گازی An overview of current and future sustainable gas turbine technologies

در این مقاله 36 صفحه ای، مروری بر فناوریهای وربینهای گازی در شرایط فعلی و در آینده ارائه شده است. انواع سیکلهای توربینهای گازی و مزایای هریک نیز بیان شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام