دانلود کتاب مایکل اکرت-لودویگ پرانتل-یک عمر برای تحقیق درباره مکانیک سیالات و هوا-فضا Michael Eckert – Ludwig Prandtl_ A Life for Fluid Mechanics and Aeronautical Research

در این کتاب زندگینامه علمی پروفسور پرانتل از زبان پروفسور اکرت به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب مبانی هیدرودینامیک کشتی – مکانیک سیالات Fundamentals of Ship Hydrodynamics _ Fluid Mechanics

Lothar Birk – Fundamentals of ship hydrodynamics _ fluid mechanics, ship resistance and propulsion (2019, John Wiley & Sons) دانلود… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام