دانلود کتاب مبانی هیدرودینامیک کشتی – مکانیک سیالات Fundamentals of Ship Hydrodynamics _ Fluid Mechanics

Lothar Birk – Fundamentals of ship hydrodynamics _ fluid mechanics, ship resistance and propulsion (2019, John Wiley & Sons) دانلود...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام