جستجو
تهویه مطبوع

دانلود کتاب مبانی، کاربردها و عملکرد چیلرهای آبی تهویه مطبوع و برجهای خنک کن-ویرایش دوم HVAC Water Chillers and Cooling Towers Fundamentals, Application, and Operation, Second Edition

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »