عضویت

کاربر گرامی شما می توانید با عضویت در این وبسایت، ضمن اطلاع از جدیدترین اخبار و منابع علمی و آموزشی و آزمونهای آنلاین و گروهی، به منابع علمی و آموزشی موجود در وبسایت با سه سطح مختلف مطابق زیر دسترسی یابید:

عضویت سطح یک

18000 تومان سالانه
  • کتب
  • مقالات
  • دانلود نرم افزار
  • حل المسائل
عادی

عضویت سطح دو

12000 تومان سالانه
  • کتب
  • مقالات
  • دانلود نرم افزار
عادی

عضویت سطح سه

6000 تومان سالانه
  • کتب
  • مقالات
عادی