جستجو
تایپ کتاب

کاربر گرامی شما می‌توانید اسکن دستنوشته‌ها‌ی خود را جهت تایپ و یا فایلهای تایپ شده خود را جهت ویرایش، رفع غلط های املایی، فهرست بندی حرفه‌ای و تطبیق دادن با فرمت دانشگاه و کتاب و … برای ما از طریق پست الکترونیک (ترجیحاً) یا واتس آپ ارسال نمایید تا در ویرایش و یا بهبود کیفیت تایپ و چاپ آنها به شما کمک نماییم. ارسال مطالب بصورت هاردکپی در شرایط فورس ماژور نیز میسّر است.

Click or drag a file to this area to upload.
PDF,RAR,ZIP,JPG