جستجو
تایپ

کاربر گرامی، شما می‌توانید تایپ مقاله، گزارش، پایان نامه، کتاب یا سایر متون علمی یا فنی مختلف مورد نیاز خود به زبان فارسی یا انگلیسی را به ما واگذار نمایید. متخصصین ما تحت نظارت شما آنها را به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت آماده خواهند کرد. تایپ متون تخصصی خود را به تایپیستهای معمولی نسپارید چون تخصص لازم را ندارند. هزینه تایپ با در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی برای هر صفحه A4 متن فارسی با فونت 12 برابر با 250 و برای هر صفحه A4 متن انگلیسی با فونت 12 برابر با 500 تومان می باشد. زمان تحویل متعاقباً یا بصورت توافقی تعیین می گردد.

تایپ مقاله

تایپ گزارش

تایپ پایان نامه

تایپ کتاب

تایپ سایر متون