جستجو
تدریس آنلاین

کاربر گرامی شما می توانید با پر کردن فرم زیر، درخواست تدریس آنلاین درس مورد نظر خود را از اساتید همکار ما داشته باشید. لطفاً حداقل سه وقت 1 تا 2 ساعته با اختلاف دو روز ترجیحاً بعد از ظهر و روزهای فرد را اعلام فرمایید تا با اساتید مربوطه هماهنگی شده و خدمت شما اعلام گردد.

چنانچه تمایل دارید استاد خاصی در یک دانشگاه معتبر فصل مورد نظر شما را تدریس نماید نام ایشان را حتماً در فرم زیر اعلام فرمایید. تلاش خواهیم کرد با او تماس بگیریم و در صورت توافق ایشان زمانی را جهت تدریس آنلاین با شما هماهنگ خواهیم کرد.

در صورت عدم علاقه مندی استاد مورد نظر شما به تدریس آنلاین یا کمبود وقت، اساتید دیگری معرفی خواهند شد و در صورتیکه هیچ استادی در زمان مقرر مورد نظر شما برای تدریس آنلاین در درسترس نباشد، هزینه شما بطور کامل عودت داده خواهد شد.