جزوه‌های آموزشی

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث توابع خاص-بخش اول – دکتر لایقی – جلسه ششم

در این جزوه 6 صفحه ای درباره برخی توابع مهم در ریاضی مهندسی شامل تابع گاما، تابع فاکتوریل، توابع بسل، تابع خطا، انتگرالهای سینوس و کسینوس و نمایی، تابع پله واحد، تابع ضربه، تابع ضربه واحد (دلتای دیراک) و تعاریف و خواص مهم آنها صحبت شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به ریاضیات مهندسی توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه پنجم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای صفر تا بینهایت صحبت شده و 4 مسأله نمونه حل شده است. در این مسأله ها برخی از انتگرالهای مهم در ریاضیات مهندسی نیز با استفاده از تبدیل لاپلاس و یا نظریۀ اعداد مختلط حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه چهارم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره چند قضیه و خواص مهم تبدیل لاپلاس مانند قضیه لاپلاس انتگرال یک تابع، لاپلاس توابع متناوب، لاپلاس تابع حاصل از ضرب توانهای مختلف t در تابع F(t)، لاپلاس تابع حاصل از تقسیم تابع F(t) بر t، قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی صحبت شده و 4 مسأله نمونه حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه دوم – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ انتقال حرارت جابجایی، مفهوم ادواکسیون (Advection)، فرمهای مختلف معادلۀ نرخ انتقال حرارت چابجایی (قانون سرمایش/گرمایش نیوتن)، مفهوم جابجایی آزاد و اجباری و ترکیبی و محدوده ضرلیب انتقال حرارت جابجایی در جریان مایعات و گازها صحبت شده و دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. یکی از مسأله ها دربارۀ مدلسازی خنک شدن یک جسم داغ در سیال ساکن است که با محیط اطراف خود انتقال حرارت جابجایی دارد و حل آن بصورت پارامتری و بر مبنای مدل جرم فشرده (lumped) بدست آمده است و دیگری دیواری با ضریب هدایت حرارتی معلوم است که در دو طرف آن سیالهایی با دماهای متفاوت وجود دارد و انتقال حرارت جابجایی رخ می دهد بطوریکه شار حرارتی گذرنده از آن ثابت است. هر دو مسأله بصورت پارامتری حل شده و حالتهای خاص و جالب هر دو مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مسائل برای اکثر دانشجویان علاقمند به یادگیری موضوع انتقال حرارت جابجایی و مفاهیم پایه اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ترمودینامیک 1 – دکتر لایقی-جلسه اول – مرجع اصلی کتاب بورگناک-زونتاگ(ون وایلن سابق) – 2019

این جزوه خلاصه‌ای از اهم مطالب کتاب جدید بورگناک-زونتاگ (ون-وایلن سابق و مرجع اصلی این درس) و سایر کتب در چارچوب درس ترمودینامیک 1 و مناسب برای دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته‌های مهندسی مکانیک، متالوژی، هوا-فضا و شیمی و غیره می‌باشد که به همراه فیلم‌های آموزشی مربوطه روی وبسایت قرار داده شده است. به دلیل محدودیت زمانی اساتید دانشگاه سر کلاس، عموماً فرصت تشریح بیشتر مفاهیم و جزئیات روشهای حل تحلیلی و عددی مسائل و برنامه‌نویسی کامپیوتری و حل تمرین به اندازۀ کافی برای دانشجویان وجود ندارد. جزوه حاضر و فیلمهای آموزشی مربوطه در جهت کمک به آموزش دانشجویان علاقمند به یادگیری عمیق‌تر درس ترمودینامیک 1 و رفع خلاء‌های آموزشی احتمالی تهیه شده و امید است مورد توجه دانشجویان مهندسی و سایر علاقمندان به این موضوع قرار گیرد. کتاب بورگناک-زونتاگ ورژن 2019 اقتباسی از همان کتاب ون-وایلن معروف می‌باشد که برای شروع یادگیری علم ترمودینامیک، انتخاب بسیار مناسبی است اما مطالعۀ کتابهای جدیدتری که به ترتیب چاپ در انتهای این جزوه معرفی می‌شوند، پس از این کتاب نیز قویاً توصیه می‌شود. تعدادی کد کامپیوتری به زبان فرترن و متلب و یک نرم افزار جداول ترمودینامیکی به نام CATT-II نیز در وبسایت قرار داده شده است. پس از اتمام هر بخش از این کتاب، دانشجویان محترم می‌توانند کدهای کامپیوتری مورد نیاز خود را از طریق وبسایت خریداری نموده و جهت یادگیری بیشتر روشهای حل مسائل ترمودینامیک مورد استفاده قرار دهند. فهرست مطالب این بخش از جزوه (12 صفحه) عبارتست از:
1.پیشگفتار
2.معرفی کاربردهای دانش ترمودینامیک و تصاویر دستگاههایی که با دانش ترمودینامیک طراحی و ساخته شده اند و در زندگی روزمره، صنعت و پزشکی کاربرد دارند.
3.معرفی دانش ترمودینامیک
4.فهرست مطالب درس ترمودینامیک 1
5.مقدمه
6-تاریخچه و دستاوردهای مهم 61 تن از دانشمندان ایرانی و خارجی دانش ترمودینامیک به ترتیب زمانی
7-تصاویر برخی دانشمندان مطرح در دانش ترمودینامیک

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ اهمیت درس انتقال حرارت 1، موضوعات اصلي و کاربردهای علم انتقال حرارت، مفاهیم پایه مانند ضریب هدایت حرارتی، قانون فوریه در هدایت حرارت یک بعدی و مراجع اصلی و فرعی درس به اختصار صحبت می‌شود. دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری درس انتقال حرارت اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس مکانیک سیالات 1 – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب وایت ویرایش هشتم – 2016

در این جزوه 12 صفحه‌ای درباره درس مکانیک سیالات 1، تحقیقات مهم تاریخی و برخی دانشمندان ایرانی و خارجی تأثیرگذار در پیشرفت دانش مکانیک سیالات، موضوعات اصلي و کاربردهای مکانیک سیالات، تعاریف و مفاهیم پایه مانند تعریف سیال، واحدهای اصلی اندازه گیری در مکانیک سیالات، اصل همگنی ابعادی، فرض های اصلی در مکانیک سیالات، قوانین اساسی در مکانیک سیالات و مراجع اصلی و فرعی درس به اختصار صحبت می‌شود. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری درس مکانیک سیالات اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس دینامیک سیالات محاسباتی 1 (CFD I) – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب پاتانکار

در این جزوه 6 صفحه ای درباره درس دینامیک سیالات 1، مقدمه و خلاصه ای از پیشگفتار کتاب پاتانکار صحبت و مراجع مفیدی معرفی شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری CFD اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه سوم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره چند قضیه و خواص مهم تبدیل لاپلاس مانند خاصیت خطی بودن (linearity)، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع اول، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع دوم، خاصیت تغییر مقیاس و تبدیل لاپلاس مشتقات مرتبه اول تا n ام یک تابع صحبت و 5 مثال حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه دوم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره تعریف توابع تکه-تکه پیوسته، توابع از مرتبه نمایی (exponential order) ، شرایط کافی برای وجود تبدیلات لاپلاس و توابع معروف از مرتبۀ نمایی (لاپلاس پذیر) صحبت شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود فایل 450 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 450 مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویانی که خود را برای امتحان ریاضیات مهندسی آماده می کنند، اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
تعریف تبدیل لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
تعریف تبدیل معکوس لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای خاص
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات دیفرانسیل
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات انتگرالی
نظریه اعداد مختلط
سریها و انتگرالهای فوریه
فرمول معکوس مختلط
کاربرد تبدیل لاپلاس در حل مسائل مقدار مرزی

دانلود گزارش تحقیقاتی (جزوه آموزشی تایپ شده فارسی) دربارۀ مواد ویسکو الاستیک به همراه معادلات ساختاری مکانیک محیط پیوسته (viscoelastic materials)

در این گزارش 17 صفحه ای خلاصۀ تحقیقات دربارۀ مواد ویسکوالاستیک و معادلات حاکم بر آنها از دیدگاه مکانیک محیطهای پیوسته ارائه شده است. برای مطالعه مواد ویسکوالاستیک با مراجعه به منابع مختلف و دسته‌بندی و ترجمۀ قسمتهایی از آنها، معادلات حاکم بر این دسته از مواد شناسایی و در این گزارش در قالب 4 بخش تدوین شده است. در بخش اول دربارۀ مواد ویسکوالاستیک سیال و جامد و در بخش دوم دربارۀ مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی) این مواد و در بخش سوم دربارۀ مدل سه بعدی ویسکوالاستیک و در بخش چهارم روابط دیفرانسیلی حاکم بر این مواد صحبت و در انتها مراجع تحقیق ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه
مواد ویسکو الاستیک سیال و جامد
مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی)
مدل ویسکوالاستیک سه بعدی
روابط دیفرانسیلی ساختاری
مراجع
در فایل زیپ این محتوا هر دو فایل word و pdf گزارش وحود دارد.

دانلود پروژه درسی حل عددی معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای جریان داخل محفظه (cavity) به روش حجم محدود در اعداد رینولدز مختلف

در این پروژه به حل معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای یک محفظه Cavity مستطیلی شکل با ابعاد 1 متر در 1 متر (مربع) با شرایط مرزی ذکر شده در صورت مسئله پرداخته شده است. حل این معادلات به روش حجم محدود و بر مبنای الگویتم سیمپل انجام شده است. گسسته سازی جملات جابجایی بر مبنای طرح های عددی آپ ویند مرتبه اول، هیبرید، نمایی و پاورلا (به شرح موجود در کتاب پاتانکار) بوده است. کد کامپیوتری تهیه شده برای محفظه های مستطیلی با ابعاد دیگر نیز قابل استفاده است.
درفصل 1 صورت سوال پروژه، در فصل 2 شرح مسأله، فصل 3 معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی، در فصل 4 روند حل مسأله، در فصل 5 نتیجه گیری و جمعبندی نتایج و در انتها کد نوشته شده در محیط فرترن آورده شده است.

عنوان گزارش:
حل عددی جریان سیال تراکم ناپذیر داخل یک حفره (CAVITY) مستطیلی شکل
در اعداد رینولدز 100 و 250 و 500 و 1000 به روش حجم محدود

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: شرح مسأله
قصل سوم: معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی
فصل چهارم: روند حل مسأله
توضیح و شماتیک الگوریتم حل
تحلیل نتایج بدست آمده
کانتورهای مؤلفه های سرعت
همگرایی و ارضاء معادلات بقا
فصل پنجم: نتیجه گیری و جمعبندی نهایی
منابع و مراجع
متن کد کامپیوتری
تعداد صفحات گزارش فارسی تایپ شده 26 صفحه و متن کد کامپیوتری که در انتهای گزارش آورده شده 38 صفحه می باشد (مجموعاً 64 صفحه)
هر دو فایل word و pdf در فایل زیپ موجود روی وبسایت وجود دارد.
مشاوره دربارۀ هرگونه استفاده از مطالب این پروژه و ران گرفتن کد کامپیوتری و تغییر یا توسعۀ آن رایگان می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق منوی تماس با ما در وبسایت (از طریق ایمیل یا واتساپ) اقدام فرمایید.

دانلود جزوه فارسی-انگلیسی تایپ شده جلسه اول درس ریاضیات عمومی 1 -مبحث توابع-مرجع کتاب توماس 2020

در این جزوه 15 صفحه ای مباحث زیر به همراه مثالهای حل شده از کتاب توماس جدید و انتشار یافته در سال 2020 وجود دارد:
فصل اول: توابع (Functions)
1-1 توابع و نمودارهای آنها (Functions and Their Graphs)
1-2 ترکیب توابع ، جابجا کردن و مقیاس کردن آنها (Combining Functions; Shifting and Scaling Graphs)
1-3 توابع مثلثاتی (Trigonometric Functions)
1-4 رسم نمودار با نرم افزار(Graphing with Software)
1-5 توابع نمایی (Exponential Functions)
1-6 توابع معکوس و لگاریتم ها (Inverse Functions and Logarithms)

دانلود جزوه دستنویس درس کارشناسی ارشد انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) دکتر فرشاد کوثری دانشگاه تهران

در این جزوه 68 صفحه ای توضیحات نسبتاً جامعی دربارۀ روشهای انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) مانند روش sequential و روش adjoint وجود دارد و مفاهیم اصلی درس به همراه مثالهای کاربردی بطور مختصر توضیح داده شده است.

دانلود پاورپوینت فارسی-انگلیسی درس طراحی اجزاء 1

در این فایل 7 فایل پاورپوینت (مجموعاً 715 اسلاید) دربارۀ مباحث مختلف درس طراحی اجزاء 1 وجود دارد. مرجع اصلی درس کتاب شیگلی ویرایش نهم (2011) می باشد. فهرست مطالب عبارتند از:

1-Introduction (44 slides)
2-1-Failure criteria (Static failure) (55 slides)
2-2-Stress and strain analysis (80 slides)
3-Failure criteria (Fatigue failure) (72 slides)
4-Failure criteria (Static failure) (52 slides)
5-Failure criteria (Fatigue failure) (127 slides)
6-Shaft design (55 slides)
7-Joints (Screws, Fasteners, Connections, Welded, Brazed and Bonded) design (230 slides)

دانلود جزوه دستنویس درس معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در این جزوه 104 صفحه ای مباحث نسبتاً کاملی از درس معادلات دیفرانسیل معمولی به همراه نمونه مسائل حل شده وجود دارد. جناب آقای دکتر نیکوکار از اساتید قدیمی و باسابقه در تدریس دروس ریاضی در دانشگاه امیر کبیر بوده اند.

دانلود جزوه دستنویس فارسی درس مکانیک سیالات پیشرفته دکتر کیوان صادقی دانشگاه تهران

این جزوه 199 صفحه ای با کیفیت بالا اسکن شده و بصورت یک فایل پی دی اف و حاوی مباحث نسبتاً کاملی در زمینه درس مکانیک سیالات پیشرفته و نمونه مسائل حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:

1-معادلات حاکم بر جریان
2-شرط های مرزی مناسب
3-جریان کوئت
4-جریان کوئت چرخشی
5-مسأله شماره 1 استوکس
6-مسأله شماره 2 استوکس
7-جریان پوازی
8-جریان در کانال بیضی
9-جریان در کانال مستطیلی
10-جریان ضربانی
11-جریان در کانالهای همگرا – واگرا
12-دینامیک حباب گازی
13-جریان با نقطه سکون
14-جریان ثقلی
15-جریان در بالای صفحه متخلخل
16-حلهای تقریبی
17-جریان خزشی اطراف کره
18-جریان خزشی حول استوانه
19-جریان خزشی اطراف قطره
20-تقریب روغن کاری
21-تقریب لایه های مرزی
22-لایه مرزی صفحه تخت
23-حل بلازیوس به کمک سریها
24-wedge flow
25-روش فون-کارمن با گرادیان فشار
26-حل Holstein-Bohlem
27-حل Walz
28-روش thwaites
29-حل مسأله جریان حول استوانه
30-پدیده جدایش
31-روش اختلافات جزئی
32-جریان کوئت با مکش
33-حباب گازی
34-singular points
35-تئوری ناپایداری

دانلود 205 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف آنالیز فوریه و کاربردهای آن در حل مسائل مقدار مرزی به همراه تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 205 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف آنالیز فوریه و کاربردهای آن در حل مسائل مقدار مرزی به همراه تدریس موضوعی هر مبحث وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود جزوه کامل انگلیسی اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده متعلق به انستیتوی MIT

در این فایل تعداد 41 لکچر انگلیسی انستیتوی MIT دربارۀ اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان علاقمند به مبحث ایرودینامیک اکیداً توصیه می شود. مرجع-کتاب اصول و مبانی ایرو دینامیک-اندرسون 2001

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی (کامل و تایپ شده به زبان فارسی)

این جزوه دارای 12 فصل زیر بصورت تایپ شده می باشد:
فصل اول:‌ آمار توصیفی
فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال
فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع
فصل چهارم: امید ریاضی
فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته
فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی
فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای
فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها
فصل دهم: برآورد
فصل یازدهم:‌ آزمون فرض
فصل دوازدهم:‌ رگرسیون

دانلود بیش از 230 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و فیزیک آماری و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 230 مسأله به همراه حلهای آنها در زمینه موضوعات مختلف ترمودینامیک وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Part I Thermodynamics
1 Equation of State
2 The First Law
3 The Second Law
4 Thermodynamic Potentials
5 Phase Transitions
6 Mixtures
7 Transport Phenomena
Part II Statistical Physics
8 Classical Canonical Ensemble
9 Equation of State
10 Entropy
11 Quantum Canonical Ensemble
12 Grand Canonical Ensemble
13 Kinetic Theory of Gases
Appendix A: Steam Tables
Appendix B: Metropolis Algorithm
References
Index

دانلود فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ موضوعات مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هرقسمت و 4 نمونه امتحان وجود دارد. مطالعه این فایل برای اکثر دانشجویان و اساتید توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتست از:
Chapter 1 Concepts, Definitions, and Basic Principles
Chapter 2 Properties of Pure Substances
Chapter 3 Work and Heat
Chapter 4 The First Law of Thermodynamics
Chapter 5 The Second Law of Thermodynamics
Chapter 6 Entropy
Chapter 7 Reversible Work, Irreversibility, and Availability
Chapter 8 Gas Power Cycles
Chapter 9 Vapor Power Cycles
Chapter 10 Refrigeration Cycles
Chapter 11 Thermodynamic Relations
Chapter 12 Mixtures and Psychrometrics
Chapter 13 Combustion
Sample Exams for a Semester Course for Engineering Students
Exam No. 1
Exam No. 2
Exam No. 3
Final Exam

دانلود فایل بیش از 200 مسأله و تمرینات حل شده درباره مباحث مختلف ترمودینامیک و آنالیز سیستمهای انرژی و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 200 مسأله کاربردی در زمینه های مختلف ترمودینامیک به همراه حلهای آنها وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Chapter 1 Generalities and fundamental laws
Chapter 2 Closed systems and general thermodynamic relations
Chapter 3 Balances of extensive entities
Chapter 4 Open systems in steady-state operation
Chapter 5 Thermodynamic properties of matter
Chapter 6 Mixture of ideal or perfect gases
Chapter 7 Mixtures of a gas with a condensable substance
Chapter 8 Thermodynamic processes and diagrams
Chapter 9 Simple examples of application of the First and Second Laws
Chapter 10 Energy and exergy analyses (thermomechanical processes)
Chapter 11 Combustion
Chapter 12 Examples of application of chapter 10 and 11
Chapter 13 Thermodynamic cycles
Chapter 14 Applications: Examples from Chapters 10 to 13
Chapter 15 Linear thermodynamics of irreversible phenomena

دانلود نمونه سؤالات حل شده درس مقاومت مصالح 1و2

در این فایل یک کتاب مشتمل بر 17 فصل و صدها مساله وجود دارد که در آن ضمن تدریس خلاصۀ مفاهیم پایه در زمینۀ مقاومت مصالح 1 و 2 ، تمرینات طبقه بندی شده متعددی به همراه حلهای آنها و 14 برنامه کامپیوتری به زبان فرترن وجود دارد. مطالعۀ آن برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه انگلیسی روشهای تحلیلی پیشرفته برای علوم و مهندسی Advanced Analytic Methods in Science and Engineering مشتمل بر 15 لکچر به همراه 8 سری تمرین و دو سری آزمون و حل های آنها

در این فایل 15 لکچر به همراه 8 سری تمرین و دو سری آزمون و حل های آنها وجود دارد. مطالب در سطح ریاضیات پیشرفته 2 و 3 و دانشجویان دکترا می باشد. فهرست مطالب عبارتند از:
1.C alculus
2.Complex Analysis
3.First-Order Partial Differential Equations
4.Second-Order Partial Differential Equations
5.Separation of Variables
6.Singular Points of Ordinary Differential Equations
7.Regular Points of Ordinary Differential Equations
8.Irregular Singular Points of Ordinary
Differential Equations
9.Asymptotic Expansions of Integrals
10.Boundary Layers and Singular Perturbation
11.The WKB Approximation

دانلود جزوه انگلیسی درس آنالیز اجزاء محدود جامدات و سیالات Finite Element Analysis of Solids and Fluids انستیتوی MIT

در این جزوه انگلیسی 95 صفحه ای مجموعه ای از lecture note های انستیتوی MIT مشتمل بر 21 فصل وجود دارد. عنوان فصل ها عبارتند از:
1 Large displacement analysis of solids/structures
2 Finite element formulation of solids and structures
3 Finite element formulation for solids and structures
4 Finite element formulation for solids and structures
5 F.E. displacement formulation, cont’d
6 Finite element formulation, example, convergence
7 Isoparametric elements
8 Convergence of displacement-based FEM
9 u/p formulation
10 F.E. large deformation/general nonlinear analysis
11 Deformation, strain and stress tensors
12 Total Lagrangian formulation
13 Total Lagrangian formulation, cont’d
14 Total Lagrangian formulation, cont’d
15 Field problems
16 F.E. analysis of Navier-Stokes fluids
17 Incompressible fluid flow and heat transfer, cont’d
18 Solution of F.E. equations
19 Slender structures
20 Beams, plates, and shells
21 Plates and shells

دانلود جزوه درس انتقال حرارت کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی

در این جزوه 145 صفحه ای که در 7 فصل تنظیم شده است، مباحث کاربردی و مفید زیر وجود دارد:
فصل اول: آشنایی با روشهای انتقال حرارت
فصل دوم: معادلات انتقال حرارت
فصل سوم: رسانش حالت پایا و یکبعدی
فصل چهارم: عایق ها
فصل پنجم: جابجایی
فصل ششم: انتقال حرارت در جوشش و چگالش
فصل هفتم: مبدلهای حرارتی

دانلود جزوه انگلیسی سیستمهای دینامیکی و آشوب Dynamical Systems and Chaos

در این جزوه 119 صفحه ای مطالب مربوط به سخنرانیهای مؤلف به شرح زیر ارائه شده است:
These notes are based on lecture notes from the previous course lecturers,
The notes were rst typeset in LaTeX by Robert Niebuhr, a student
in MATH3201 in 2003. The notes are currently being edited and updated
by Bruce Henry. The notes have now been substantially edited up to and
including Chapter 4. For the purposes of assessment the course content will
be de ned by the lectures rather than these notes.

دانلود جزوه آموزشی انگلیسی اعداد مختلط (Complex Analysis) دانشگاه ملبورن

در این جزوه 226 صفحه ای، مفاهیم پایه و تئوری اعداد مختلط با ذکر مثالهای مختلف تشریح شده است. فهرست مطالب آن عبارتند از:
Week 1. Complex Numbers and Complex Plane
Week 2. Complex Derivatives and Analytic Functions
Week 3. Complex Transcendental Functions
Week 4. Complex Sequences and Series
Week 5. Line and Contour Integrals
Week 6. Cauchy’s Integral Formula
Week 7. Singularities and Laurent Series
Week 8. Meromorphic Functions and Residues
Week 9. Residue Calculus
Week 10. Applications of the Cauchy Integral theorems
Week 11. Conformal Transformations
Week 12 Gamma and Zeta Functions