جستجو
جزوه‌های آموزشی

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک-جلسه سیزدهم

در این فیلم ۲۰دقیقه ای مسائل ۷۳ الی ۷۶ آخر بخش ۱-۲ فصل یک حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۳ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه دوازدهم

در این فیلم آموزشی ۲۰ دقیقه ای مسأله های ۶۹ الی ۷۲ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۶۷مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه یازدهم

در این فیلم ۱۹ دقیقه ای مسائل ۶۳ الی ۶۸ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۷۳مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک -جلسه چهارم و پنجم

در این فیلم ۳۷ دقیقه ای دو نمونه مسأله امتحانی درزمینه انتقال حرارت جابجایی مرتبط با قانون سرمایش نیوتن حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدت زمان فیلم:۳۷ دقیقه
حجم فایل:۸۸ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک-جلسه سوم

در این فیلم آموزشی ۳۰ دقیقه ای درباره انتقال حرارت جابجایی و قانون سرمایش نیوتن صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایلها:۱۲۳ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه سوم

در این فیلم ۲۵ دقیقه ای درباره روشهای پیش بینی تجربی و تئوریک (نظری) و مزایا و معایب هریک صحبت می شود. بخشهای انتهایی فصل اول کتاب پاتانکار نیز توضیح داده شده است. کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:محمد لایقی
حجم فایل:۱۰۲ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I) جلسه دوم

در این فیلم ۳۶ دقیقه ای درباره علم دینامیک سیالات محاسباتی در چارچوب فصل اول کتاب پاتانکار صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۱۱۸ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه اول

در این فیلم ۲۹ دقیقه ای درباره معرفی علم دینامیک سیالات محاسباتی و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ،سرفصل مطالب درس،مراجع مفید در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) صحبت می شود. دیدن این فیلم به دانشجویان کارشناسی سال آخر و یا کارشناسی ارشد علاقمند به یادگیری روش حجم محدود(finite volume) اکیدا توصیه می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۹۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی درس مکانیک سیالات یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی ۴۶ دقیقه ای درباره اصل همگنی ابعادی، واحدهای اصلی در مکانیک سیالات، مفهوم پیوستگی در سیالات، دایره مور در سیال ساکن، خاصیت دانسیته یا جرم حجمی، میدان سرعت و شتاب جریان، سایر کاربردهای مکانیک سیالات در رئولوژی، جریانهای دو یا چندفازی،گازهای رقیق،سیستمهای میکرو و نانو ،. MEMS و … صحبت می شود.
حجم فایلها: ۱۱۲ مگابایت
مدرس:دکتر محمد لایقی

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک -جلسه دوم

در این فایل ۴۴ دقیقه ای یک مثال و سه نمونه مسأله امتحانی از قانون فوریه (هدایت حرارتی) حل شده است. در انتها تعدادی کتاب مفید (سایر مراجع درس) در زمینه انتقال حرارت معرفی می گردد.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایلها:۸۰ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی انتقال حرارت یک-جلسه اول

در این فیلم ۲۷ دقیقه ای درباره علم انتقال حرارت و کاربردهای آن، تعاریف اولیه، قانون فوریه و … صحبت می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۸۵ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ترمودینامیک یک-جلسه اول

در این فیلم ۳۱ دقیقه ای درباره دانش ترمودینامیک، تعاریف و کاربردهای آن و مراجع اصلی درس صحبت می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۹۸ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی مکانیک سیالات یک-جلسه اول

در این فیلم ۳۹ دقیقه ای درباره دانش مکانیک سیالات، کاربردها،تاریخچه، مراجع اصلی درس و … توضیحاتی ارائه می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
حجم فایل:۱۲۳ مگابایت
مدرس: دکتر محمد لایقی

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک – جلسه دهم

در این فایل ۲۷ دقیقه ای مسائل ۳۷ الی ۶۲ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ درباره توابع صعودی و نزولی و توابع زوج وفرد حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل :۷۸مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه نهم

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای حل تمرین های ۲۵ الی ۳۲ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ با توضیح کافی ارائه شده است.
نمودار توابع تعدادی از توابع تکه تکه تعریف شده ، ترسیم شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هشتم

دراین فیلم ۲۰ دقیقه ای تمرین های ۲۱ الی ۲۴ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هفتم

در این فیلم ۱۴ دقیقه ای تمرین های ۱۳ الی ۲۰ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. نمودار توابع مختلف ترسیم و دامنه و برد آنها تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۰ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک -جلسه ششم

در این فیلم ۲۰ دقیقه ای تمرین های ۹ الی ۱۳ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل :۶۶ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه پنجم

در این فایل ۱۸ دقیقه ای تمرین های ۱ الی ۹ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. دامنه و برد تعدادی از توابع تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۳مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه چهارم انواع توابع

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای در باره انواع توابع خطی، توانی، چند جمله ای، کسری، جبری، نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و مثلثاتی و نمودارهای معروف آنها صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۱۱۹ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه سوم

در این فیلم ۱۶ دقیقه ای درباره ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و چند مثال نیز حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک -جلسه سوم
ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و حل چند مثال
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل 47 مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی 26 دقیقه ای ادامه مبحث توابع از کتاب توماس ۲۰۲۳ ارائه شده است.
مفاهیمی مانند دامنه طبیعی، محدود کردن دامنه تابع، تابع مقدار – حقیقی، انواع طرز نماش تابع و دامنه و برد توابع معروف، رسم نمودار توابع در این فیلم توضیح داده شده و چند مثال هم حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۶ مگابایت

دانلود فیلم آموزش ریاضیات عمومی یک -جلسه اول

در این فیلم آموزشی 24 دقیقه ای درباره
مراجع اصلی درس
فهرست مطالب و مجموعه فیلمهای آموزشی این درس و … صحبت شده است و توصیه هایی نیز برای یادگیری بهتر ریاضیات عمومی یک در این فیلم وجود دارد.
در نهایت تعریف تابع و دامنه و برد نیز در این فیلم ارائه و چند مثال هم حل می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۰ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳(مرجع اصلی درس)

دانلود فایل اکسل محاسبات گازهای طبی

با استفاده از این فایل اکسل می توانید محاسبالا تعیین ظرفیت گازهای طبی مورد نیاز برای بیمارستان ها را با توجه به تعداد بخشهای بستری و … در هر بیمارستان محاسبه نمایید. گازهای طبی در تاسیسات بیمارستانها از جمله در اتاقهای عمل و …. بسیار حائز اهمیت هستند. استفاده از این فایل توسط مهندسان تاسیسات اکیدا توصیه میشود و کار محاسبات آنها را راحتتر می نماید.

دانلود فایل اکسل محاسبات تهویه مطبوع مبحث تهویه پارکینگ ماشین

با استفاده از این فایل اکسل می توان محاسبات تهویه مطبوع مبحث تهویه پارکینگ را طبق استانداردهای رایج مانند ASHRAE انجام داد. استفاده از این فایل اکسل برای مقاصد آموزشی و انجام محاسبات پروژه های تهویه مطبوع اکیدا توصیه می شود.
عدم توجه به تهویه مناسب پارکینگ ها مشکلات متعددی را در پاساژها و مراکز خرید ایجاد می نماید. مخصوصا موضوع تامین هوای تازه برای پارکینگها می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دانلود فایل اکسل محاسبات تهویه مطبوع مبحث تعویض هوا air change

با استفاده از این فایل اکسل می توان محاسبات تهویه مطبوع مبحث تعویض هوا را طبق استاندارد های رایج مانند ASHRAE انجام داد. ایتفاده از این فایل برای آموزش و یادگیری دانشجویان و انجام محاسبات پروژه های تهویه مطبوع توسط مهندسان HVAC اکیدا توصیه می شود.

دانلود فایل مرور مقالات پژوهشی درباره توربولاتورها یا تولید کننده های آشفتگی در کلکتورهای خورشیدی به زبان فارسی

در این فایل 67 صفحه ای مروری بر 60 منبع موجود تا سال 2022 در زمینه آشفته سازها یا توبولاتورها در کلکتورهای خورشیدی انجام گرفته است. مطالعه آن برای افراد علاقمند به افزایش راندمان کلکتورهای خورشیدی و تهیه سمینار و نوشتن پایان نامه در این زمینه اکیدا توصیه می شود.

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) همراه با جواب شهریور ماه سال 1401

در این فایل تعداد 60 تست آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت) شهریور ماه سال 1401 با پاسخ آنها وجود دارد. مطالعه آن برای علاقمندان به شرکت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) اکیدا توصیه می شود.

دانلود جزوه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان -معماری

در این حزوه 39 صفحه ای نکات مهم و کاربردی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان به همراه عکسهایی از نحوه اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی توصیه می شود.

دانلود پکیج کاملی از جزوات و نمونه سوالات درس آمار و احتمال دانشگاههای مختلف ایران

در این فایل تعدادی جزوه بالغ بر صدها صفحه از دانشگاههای صنعتی شریف صنعتی اصفهان و شهید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد جنوب و شهید باهنر کرمان و … به همراه نمونه سوالات و تمرینات وجود دارد. مطالعه این فایلها (15 فایل) برای دانشجویان علاقمند و کسانی که امتحان آمار و احتمال دارند اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی طراحی سیستمهای تهویه مطبوع دانشگاه صنعتی شریف

در این جزوه 214 صفحه ای دربارۀ انواع سیستمهای تهویه مطبوع و کاربردها و طراحی آنها به اختصار صحبت شده است. مطالعه آن برای دانشجویان و مهندسان علاقمند به رشته تأسیسات مکانیکی اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب جزوه عبارتند از:
فصل اول مقدمه
فصل دوم شرایط طرح داخل و خارج
فصل سوم محاسبه بار گرمایشی
فصل چهارم محاسبه نفوذ و تهویه
فصل پنجم وسایل گرمایشی
فصل ششم مقدمه ای بر لوله کشی
فصل هفتم سیستم گرمایش با آب گرم
فصل هشتم موتورخانه گرمایشی
فصل نهم سیستم گرمایش با بخار
فصل دهم محاسبه بار برودتی
فصل یازدهم وسایل، لوله کشی و موتورخانه برودتی
فصل دوازدهم سایکرومتریک کاربردی
فصل سیزدهم کانال کشی و شبکه توزیع هوا
فصل چهاردهم شبکه توزیع آب مصرفی
فصل پانزدهم شبکه جمع آوری فاضلاب
فصل شانزدهم شبکه گاز طبیعی

دانلود جزوه فارسی تایپ شده تبرید صنعتی

این جزوه 130 صفحه ای در 5 بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: كارايي سيستم هاي تبريد
بخش دوم: فرصت هاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي فرآيند
بخش سوم: فرصت هاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي سيستم
بخش چهارم: طراحي اجزاء
بخش پنجم: طراحي با هدف ايجاد سهولت در عمليات تعمير و نگهداري
مطالعه آن برای اکثر دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسان علاقمند به رشته تأسیسات مکانیکی توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث توابع خاص-بخش اول – دکتر لایقی – جلسه ششم

در این جزوه 6 صفحه ای درباره برخی توابع مهم در ریاضی مهندسی شامل تابع گاما، تابع فاکتوریل، توابع بسل، تابع خطا، انتگرالهای سینوس و کسینوس و نمایی، تابع پله واحد، تابع ضربه، تابع ضربه واحد (دلتای دیراک)، تابع پوچ و تعاریف و خواص مهم آنها صحبت شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به ریاضیات مهندسی توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه پنجم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای صفر تا بینهایت صحبت شده و 4 مسأله نمونه حل شده است. در این مسأله ها برخی از انتگرالهای مهم در ریاضیات مهندسی نیز با استفاده از تبدیل لاپلاس و یا نظریۀ اعداد مختلط حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه چهارم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره چند قضیه و خواص مهم تبدیل لاپلاس مانند قضیه لاپلاس انتگرال یک تابع، لاپلاس توابع متناوب، لاپلاس تابع حاصل از ضرب توانهای مختلف t در تابع F(t)، لاپلاس تابع حاصل از تقسیم تابع F(t) بر t، قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی صحبت شده و 4 مسأله نمونه حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه دوم – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ انتقال حرارت جابجایی، مفهوم ادواکسیون (Advection)، فرمهای مختلف معادلۀ نرخ انتقال حرارت چابجایی (قانون سرمایش/گرمایش نیوتن)، مفهوم جابجایی آزاد و اجباری و ترکیبی و محدوده ضرلیب انتقال حرارت جابجایی در جریان مایعات و گازها صحبت شده و دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. یکی از مسأله ها دربارۀ مدلسازی خنک شدن یک جسم داغ در سیال ساکن است که با محیط اطراف خود انتقال حرارت جابجایی دارد و حل آن بصورت پارامتری و بر مبنای مدل جرم فشرده (lumped) بدست آمده است و دیگری دیواری با ضریب هدایت حرارتی معلوم است که در دو طرف آن سیالهایی با دماهای متفاوت وجود دارد و انتقال حرارت جابجایی رخ می دهد بطوریکه شار حرارتی گذرنده از آن ثابت است. هر دو مسأله بصورت پارامتری حل شده و حالتهای خاص و جالب هر دو مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مسائل برای اکثر دانشجویان علاقمند به یادگیری موضوع انتقال حرارت جابجایی و مفاهیم پایه اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ترمودینامیک 1 – دکتر لایقی-جلسه اول – مرجع اصلی کتاب بورگناک-زونتاگ(ون وایلن سابق) – 2019

این جزوه خلاصه‌ای از اهم مطالب کتاب جدید بورگناک-زونتاگ (ون-وایلن سابق و مرجع اصلی این درس) و سایر کتب در چارچوب درس ترمودینامیک 1 و مناسب برای دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته‌های مهندسی مکانیک، متالوژی، هوا-فضا و شیمی و غیره می‌باشد که به همراه فیلم‌های آموزشی مربوطه روی وبسایت قرار داده شده است. به دلیل محدودیت زمانی اساتید دانشگاه سر کلاس، عموماً فرصت تشریح بیشتر مفاهیم و جزئیات روشهای حل تحلیلی و عددی مسائل و برنامه‌نویسی کامپیوتری و حل تمرین به اندازۀ کافی برای دانشجویان وجود ندارد. جزوه حاضر و فیلمهای آموزشی مربوطه در جهت کمک به آموزش دانشجویان علاقمند به یادگیری عمیق‌تر درس ترمودینامیک 1 و رفع خلاء‌های آموزشی احتمالی تهیه شده و امید است مورد توجه دانشجویان مهندسی و سایر علاقمندان به این موضوع قرار گیرد. کتاب بورگناک-زونتاگ ورژن 2019 اقتباسی از همان کتاب ون-وایلن معروف می‌باشد که برای شروع یادگیری علم ترمودینامیک، انتخاب بسیار مناسبی است اما مطالعۀ کتابهای جدیدتری که به ترتیب چاپ در انتهای این جزوه معرفی می‌شوند، پس از این کتاب نیز قویاً توصیه می‌شود. تعدادی کد کامپیوتری به زبان فرترن و متلب و یک نرم افزار جداول ترمودینامیکی به نام CATT-II نیز در وبسایت قرار داده شده است. پس از اتمام هر بخش از این کتاب، دانشجویان محترم می‌توانند کدهای کامپیوتری مورد نیاز خود را از طریق وبسایت خریداری نموده و جهت یادگیری بیشتر روشهای حل مسائل ترمودینامیک مورد استفاده قرار دهند. فهرست مطالب این بخش از جزوه (12 صفحه) عبارتست از:
1.پیشگفتار
2.معرفی کاربردهای دانش ترمودینامیک و تصاویر دستگاههایی که با دانش ترمودینامیک طراحی و ساخته شده اند و در زندگی روزمره، صنعت و پزشکی کاربرد دارند.
3.معرفی دانش ترمودینامیک
4.فهرست مطالب درس ترمودینامیک 1
5.مقدمه
6-تاریخچه و دستاوردهای مهم 61 تن از دانشمندان ایرانی و خارجی دانش ترمودینامیک به ترتیب زمانی
7-تصاویر برخی دانشمندان مطرح در دانش ترمودینامیک

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ اهمیت درس انتقال حرارت 1، موضوعات اصلي و کاربردهای علم انتقال حرارت، مفاهیم پایه مانند ضریب هدایت حرارتی، قانون فوریه در هدایت حرارت یک بعدی و مراجع اصلی و فرعی درس به اختصار صحبت می‌شود. دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری درس انتقال حرارت اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس مکانیک سیالات 1 – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب وایت ویرایش هشتم – 2016

در این جزوه 12 صفحه‌ای درباره درس مکانیک سیالات 1، تحقیقات مهم تاریخی و برخی دانشمندان ایرانی و خارجی تأثیرگذار در پیشرفت دانش مکانیک سیالات، موضوعات اصلي و کاربردهای مکانیک سیالات، تعاریف و مفاهیم پایه مانند تعریف سیال، واحدهای اصلی اندازه گیری در مکانیک سیالات، اصل همگنی ابعادی، فرض های اصلی در مکانیک سیالات، قوانین اساسی در مکانیک سیالات و مراجع اصلی و فرعی درس به اختصار صحبت می‌شود. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری درس مکانیک سیالات اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس دینامیک سیالات محاسباتی 1 (CFD I) – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب پاتانکار

در این جزوه 6 صفحه ای درباره درس دینامیک سیالات 1، مقدمه و خلاصه ای از پیشگفتار کتاب پاتانکار صحبت و مراجع مفیدی معرفی شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری CFD اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه سوم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره چند قضیه و خواص مهم تبدیل لاپلاس مانند خاصیت خطی بودن (linearity)، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع اول، خاصیت انتقالی یا جابجایی نوع دوم، خاصیت تغییر مقیاس و تبدیل لاپلاس مشتقات مرتبه اول تا n ام یک تابع صحبت و 5 مثال حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس ریاضیات مهندسی مبحث تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن – دکتر لایقی – جلسه دوم

در این جزوه 4 صفحه ای درباره تعریف توابع تکه-تکه پیوسته، توابع از مرتبه نمایی (exponential order) ، شرایط کافی برای وجود تبدیلات لاپلاس و توابع معروف از مرتبۀ نمایی (لاپلاس پذیر) صحبت شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند توصیه می شود.

دانلود فایل 450 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 450 مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویانی که خود را برای امتحان ریاضیات مهندسی آماده می کنند، اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
تعریف تبدیل لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
تعریف تبدیل معکوس لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای خاص
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات دیفرانسیل
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات انتگرالی
نظریه اعداد مختلط
سریها و انتگرالهای فوریه
فرمول معکوس مختلط
کاربرد تبدیل لاپلاس در حل مسائل مقدار مرزی

دانلود گزارش تحقیقاتی (جزوه آموزشی تایپ شده فارسی) دربارۀ مواد ویسکو الاستیک به همراه معادلات ساختاری مکانیک محیط پیوسته (viscoelastic materials)

در این گزارش 17 صفحه ای خلاصۀ تحقیقات دربارۀ مواد ویسکوالاستیک و معادلات حاکم بر آنها از دیدگاه مکانیک محیطهای پیوسته ارائه شده است. برای مطالعه مواد ویسکوالاستیک با مراجعه به منابع مختلف و دسته‌بندی و ترجمۀ قسمتهایی از آنها، معادلات حاکم بر این دسته از مواد شناسایی و در این گزارش در قالب 4 بخش تدوین شده است. در بخش اول دربارۀ مواد ویسکوالاستیک سیال و جامد و در بخش دوم دربارۀ مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی) این مواد و در بخش سوم دربارۀ مدل سه بعدی ویسکوالاستیک و در بخش چهارم روابط دیفرانسیلی حاکم بر این مواد صحبت و در انتها مراجع تحقیق ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه
مواد ویسکو الاستیک سیال و جامد
مدلهای رئولوژیک (رفتارشناسی)
مدل ویسکوالاستیک سه بعدی
روابط دیفرانسیلی ساختاری
مراجع
در فایل زیپ این محتوا هر دو فایل word و pdf گزارش وحود دارد.

دانلود پروژه درسی حل عددی معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای جریان داخل محفظه (cavity) به روش حجم محدود در اعداد رینولدز مختلف

در این پروژه به حل معادلات ناویر استوکس دوبعدی برای یک محفظه Cavity مستطیلی شکل با ابعاد 1 متر در 1 متر (مربع) با شرایط مرزی ذکر شده در صورت مسئله پرداخته شده است. حل این معادلات به روش حجم محدود و بر مبنای الگویتم سیمپل انجام شده است. گسسته سازی جملات جابجایی بر مبنای طرح های عددی آپ ویند مرتبه اول، هیبرید، نمایی و پاورلا (به شرح موجود در کتاب پاتانکار) بوده است. کد کامپیوتری تهیه شده برای محفظه های مستطیلی با ابعاد دیگر نیز قابل استفاده است.
درفصل 1 صورت سوال پروژه، در فصل 2 شرح مسأله، فصل 3 معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی، در فصل 4 روند حل مسأله، در فصل 5 نتیجه گیری و جمعبندی نتایج و در انتها کد نوشته شده در محیط فرترن آورده شده است.

عنوان گزارش:
حل عددی جریان سیال تراکم ناپذیر داخل یک حفره (CAVITY) مستطیلی شکل
در اعداد رینولدز 100 و 250 و 500 و 1000 به روش حجم محدود

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: شرح مسأله
قصل سوم: معادلات و فرم گسسته سازی شده آنها و روش انجام گسسته سازی
فصل چهارم: روند حل مسأله
توضیح و شماتیک الگوریتم حل
تحلیل نتایج بدست آمده
کانتورهای مؤلفه های سرعت
همگرایی و ارضاء معادلات بقا
فصل پنجم: نتیجه گیری و جمعبندی نهایی
منابع و مراجع
متن کد کامپیوتری
تعداد صفحات گزارش فارسی تایپ شده 26 صفحه و متن کد کامپیوتری که در انتهای گزارش آورده شده 38 صفحه می باشد (مجموعاً 64 صفحه)
هر دو فایل word و pdf در فایل زیپ موجود روی وبسایت وجود دارد.
مشاوره دربارۀ هرگونه استفاده از مطالب این پروژه و ران گرفتن کد کامپیوتری و تغییر یا توسعۀ آن رایگان می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق منوی تماس با ما در وبسایت (از طریق ایمیل یا واتساپ) اقدام فرمایید.

دانلود جزوه فارسی-انگلیسی تایپ شده جلسه اول درس ریاضیات عمومی 1 -مبحث توابع-مرجع کتاب توماس 2020

در این جزوه 15 صفحه ای مباحث زیر به همراه مثالهای حل شده از کتاب توماس جدید و انتشار یافته در سال 2020 وجود دارد:
فصل اول: توابع (Functions)
1-1 توابع و نمودارهای آنها (Functions and Their Graphs)
1-2 ترکیب توابع ، جابجا کردن و مقیاس کردن آنها (Combining Functions; Shifting and Scaling Graphs)
1-3 توابع مثلثاتی (Trigonometric Functions)
1-4 رسم نمودار با نرم افزار(Graphing with Software)
1-5 توابع نمایی (Exponential Functions)
1-6 توابع معکوس و لگاریتم ها (Inverse Functions and Logarithms)

دانلود جزوه دستنویس درس کارشناسی ارشد انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) دکتر فرشاد کوثری دانشگاه تهران

در این جزوه 68 صفحه ای توضیحات نسبتاً جامعی دربارۀ روشهای انتقال حرارت معکوس (Inverse Heat Transfer) مانند روش sequential و روش adjoint وجود دارد و مفاهیم اصلی درس به همراه مثالهای کاربردی بطور مختصر توضیح داده شده است.

دانلود پاورپوینت فارسی-انگلیسی درس طراحی اجزاء 1

در این فایل 7 فایل پاورپوینت (مجموعاً 715 اسلاید) دربارۀ مباحث مختلف درس طراحی اجزاء 1 وجود دارد. مرجع اصلی درس کتاب شیگلی ویرایش نهم (2011) می باشد. فهرست مطالب عبارتند از:

1-Introduction (44 slides)
2-1-Failure criteria (Static failure) (55 slides)
2-2-Stress and strain analysis (80 slides)
3-Failure criteria (Fatigue failure) (72 slides)
4-Failure criteria (Static failure) (52 slides)
5-Failure criteria (Fatigue failure) (127 slides)
6-Shaft design (55 slides)
7-Joints (Screws, Fasteners, Connections, Welded, Brazed and Bonded) design (230 slides)

دانلود جزوه دستنویس درس معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در این جزوه 104 صفحه ای مباحث نسبتاً کاملی از درس معادلات دیفرانسیل معمولی به همراه نمونه مسائل حل شده وجود دارد. جناب آقای دکتر نیکوکار از اساتید قدیمی و باسابقه در تدریس دروس ریاضی در دانشگاه امیر کبیر بوده اند.

دانلود جزوه دستنویس فارسی درس مکانیک سیالات پیشرفته دکتر کیوان صادقی دانشگاه تهران

این جزوه 199 صفحه ای با کیفیت بالا اسکن شده و بصورت یک فایل پی دی اف و حاوی مباحث نسبتاً کاملی در زمینه درس مکانیک سیالات پیشرفته و نمونه مسائل حل شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:

1-معادلات حاکم بر جریان
2-شرط های مرزی مناسب
3-جریان کوئت
4-جریان کوئت چرخشی
5-مسأله شماره 1 استوکس
6-مسأله شماره 2 استوکس
7-جریان پوازی
8-جریان در کانال بیضی
9-جریان در کانال مستطیلی
10-جریان ضربانی
11-جریان در کانالهای همگرا – واگرا
12-دینامیک حباب گازی
13-جریان با نقطه سکون
14-جریان ثقلی
15-جریان در بالای صفحه متخلخل
16-حلهای تقریبی
17-جریان خزشی اطراف کره
18-جریان خزشی حول استوانه
19-جریان خزشی اطراف قطره
20-تقریب روغن کاری
21-تقریب لایه های مرزی
22-لایه مرزی صفحه تخت
23-حل بلازیوس به کمک سریها
24-wedge flow
25-روش فون-کارمن با گرادیان فشار
26-حل Holstein-Bohlem
27-حل Walz
28-روش thwaites
29-حل مسأله جریان حول استوانه
30-پدیده جدایش
31-روش اختلافات جزئی
32-جریان کوئت با مکش
33-حباب گازی
34-singular points
35-تئوری ناپایداری

دانلود جزوه استاتیک دانشگاه تهران

این جزوه 72 صفحه ای حاوی مباحث نسبتاً کامل و خلاصه ای از درس استاتیک به همراه نمونه مسائل حل شده می باشد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی توصیه می شود.