جستجو
فیلم های آموزشی متخصصین فنی
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک-جلسه سیزدهم

در این فیلم ۲۰دقیقه ای مسائل ۷۳ الی ۷۶ آخر بخش ۱-۲ فصل یک حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۳ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه دوازدهم

در این فیلم آموزشی ۲۰ دقیقه ای مسأله های ۶۹ الی ۷۲ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۶۷مگابایت

Read More »

دانلود فیلم آموزشی درس ریاضیات عمومی یک -جلسه یازدهم

در این فیلم ۱۹ دقیقه ای مسائل ۶۳ الی ۶۸ آخر فصل یک کتاب توماس حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۷۳مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک -جلسه چهارم و پنجم

در این فیلم ۳۷ دقیقه ای دو نمونه مسأله امتحانی درزمینه انتقال حرارت جابجایی مرتبط با قانون سرمایش نیوتن حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدت زمان فیلم:۳۷ دقیقه
حجم فایل:۸۸ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک-جلسه سوم

در این فیلم آموزشی ۳۰ دقیقه ای درباره انتقال حرارت جابجایی و قانون سرمایش نیوتن صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایلها:۱۲۳ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه سوم

در این فیلم ۲۵ دقیقه ای درباره روشهای پیش بینی تجربی و تئوریک (نظری) و مزایا و معایب هریک صحبت می شود. بخشهای انتهایی فصل اول کتاب پاتانکار نیز توضیح داده شده است. کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:محمد لایقی
حجم فایل:۱۰۲ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I) جلسه دوم

در این فیلم ۳۶ دقیقه ای درباره علم دینامیک سیالات محاسباتی در چارچوب فصل اول کتاب پاتانکار صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۱۱۸ مگابایت

Read More »

دانلود فیلم آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی یک (CFD I)-جلسه اول

در این فیلم ۲۹ دقیقه ای درباره معرفی علم دینامیک سیالات محاسباتی و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ،سرفصل مطالب درس،مراجع مفید در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) صحبت می شود. دیدن این فیلم به دانشجویان کارشناسی سال آخر و یا کارشناسی ارشد علاقمند به یادگیری روش حجم محدود(finite volume) اکیدا توصیه می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۹۴ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس مکانیک سیالات یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی ۴۶ دقیقه ای درباره اصل همگنی ابعادی، واحدهای اصلی در مکانیک سیالات، مفهوم پیوستگی در سیالات، دایره مور در سیال ساکن، خاصیت دانسیته یا جرم حجمی، میدان سرعت و شتاب جریان، سایر کاربردهای مکانیک سیالات در رئولوژی، جریانهای دو یا چندفازی،گازهای رقیق،سیستمهای میکرو و نانو ،. MEMS و … صحبت می شود.
حجم فایلها: ۱۱۲ مگابایت
مدرس:دکتر محمد لایقی

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درس انتقال حرارت یک -جلسه دوم

در این فایل ۴۴ دقیقه ای یک مثال و سه نمونه مسأله امتحانی از قانون فوریه (هدایت حرارتی) حل شده است. در انتها تعدادی کتاب مفید (سایر مراجع درس) در زمینه انتقال حرارت معرفی می گردد.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایلها:۸۰ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی انتقال حرارت یک-جلسه اول

در این فیلم ۲۷ دقیقه ای درباره علم انتقال حرارت و کاربردهای آن، تعاریف اولیه، قانون فوریه و … صحبت می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۸۵ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ترمودینامیک یک-جلسه اول

در این فیلم ۳۱ دقیقه ای درباره دانش ترمودینامیک، تعاریف و کاربردهای آن و مراجع اصلی درس صحبت می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۹۸ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی مکانیک سیالات یک-جلسه اول

در این فیلم ۳۹ دقیقه ای درباره دانش مکانیک سیالات، کاربردها،تاریخچه، مراجع اصلی درس و … توضیحاتی ارائه می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
حجم فایل:۱۲۳ مگابایت
مدرس: دکتر محمد لایقی

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک – جلسه دهم

در این فایل ۲۷ دقیقه ای مسائل ۳۷ الی ۶۲ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ درباره توابع صعودی و نزولی و توابع زوج وفرد حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل :۷۸مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه نهم

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای حل تمرین های ۲۵ الی ۳۲ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ با توضیح کافی ارائه شده است.
نمودار توابع تعدادی از توابع تکه تکه تعریف شده ، ترسیم شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۹۴ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هشتم

دراین فیلم ۲۰ دقیقه ای تمرین های ۲۱ الی ۲۴ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۴ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هفتم

در این فیلم ۱۴ دقیقه ای تمرین های ۱۳ الی ۲۰ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. نمودار توابع مختلف ترسیم و دامنه و برد آنها تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۰ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک -جلسه ششم

در این فیلم ۲۰ دقیقه ای تمرین های ۹ الی ۱۳ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل :۶۶ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه پنجم

در این فایل ۱۸ دقیقه ای تمرین های ۱ الی ۹ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. دامنه و برد تعدادی از توابع تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۳مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه چهارم انواع توابع

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای در باره انواع توابع خطی، توانی، چند جمله ای، کسری، جبری، نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و مثلثاتی و نمودارهای معروف آنها صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۱۱۹ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه سوم

در این فیلم ۱۶ دقیقه ای درباره ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و چند مثال نیز حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک -جلسه سوم
ادامه مبحث توابع، آزمایش(آزمون) خط قائم، توابع تکه تکه تعریف شده، توابع جزء صحیح صحبت و حل چند مثال
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل 47 مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی 26 دقیقه ای ادامه مبحث توابع از کتاب توماس ۲۰۲۳ ارائه شده است.
مفاهیمی مانند دامنه طبیعی، محدود کردن دامنه تابع، تابع مقدار – حقیقی، انواع طرز نماش تابع و دامنه و برد توابع معروف، رسم نمودار توابع در این فیلم توضیح داده شده و چند مثال هم حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۶ مگابایت

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزش ریاضیات عمومی یک -جلسه اول

در این فیلم آموزشی 24 دقیقه ای درباره
مراجع اصلی درس
فهرست مطالب و مجموعه فیلمهای آموزشی این درس و … صحبت شده است و توصیه هایی نیز برای یادگیری بهتر ریاضیات عمومی یک در این فیلم وجود دارد.
در نهایت تعریف تابع و دامنه و برد نیز در این فیلم ارائه و چند مثال هم حل می شود.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۰ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳(مرجع اصلی درس)

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی درباره آشفتگی (turbulence) در مکانیک سیالات موسسه MIT

در این فیلم 32 دقیقه ای درباره مفهوم آشفنگی (turbulence) در مکانیک سیالات صحبت شده است. مشاهده آن به اکثر دانشجویان و اساتید علاقمند به مکانیک سیالات و مبحث جریانهای آشفته اکیدا توصیه می شود.

Read More »
mohammad layeghi

دانلود فیلم آموزشی دیدگاه اویلری و لاگرانژی در مکانیک سیالات به زبان انگلیسی در انستیتوی تحقیقاتی MIT

در این فیلم آموزشی 26 دقیقه ای درباره تفاوت دیدگاههای اویلری و لاگرانژی به زبان انگلیسی توضیح داده شده است. مشاهده این فیلم برای دانشجویان و اساتید علاقمند به دانش مکانیک سیالات اکیدا توصیه می شود.

Read More »