نمونه سوالات امتحانی دکترا

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) همراه با جواب دی ماه سال 1401

در این فایل تعداد 60 تست آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت) دی ماه سال 1401 با پاسخ آنها وجود دارد. مطالعه آن برای علاقمندان به شرکت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) اکیدا توصیه می شود.

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) همراه با جواب شهریور ماه سال 1401

در این فایل تعداد 60 تست آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت) شهریور ماه سال 1401 با پاسخ آنها وجود دارد. مطالعه آن برای علاقمندان به شرکت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) اکیدا توصیه می شود.

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس ریاضیات مهندسی مبحث معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) انستیتوی MIT

در این فایل شش نمونه مساله PDE امتحانی وجود دارد. حل این مسائل با روش تبدیل لاپلاس یا جداسازی متغیرها جهت آمادگی برای امتحان اکیداً توصیه می شود. معادلات دیفرانسیل جزئی خطی و مرتبه دوم هستند.

دانلود فایل 450 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 450 مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن و تدریس موضوعی هر مبحث وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویانی که خود را برای امتحان ریاضیات مهندسی آماده می کنند، اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
تعریف تبدیل لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
تعریف تبدیل معکوس لاپلاس و قضایای مهم آن همراه با مثالهای حل شده متعدد
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل انتگرالهای خاص
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات دیفرانسیل
استفاده از تبدیل لاپلاس برای حل معادلات انتگرالی
نظریه اعداد مختلط
سریها و انتگرالهای فوریه
فرمول معکوس مختلط
کاربرد تبدیل لاپلاس در حل مسائل مقدار مرزی

دانلود 205 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف آنالیز فوریه و کاربردهای آن در حل مسائل مقدار مرزی به همراه تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 205 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف آنالیز فوریه و کاربردهای آن در حل مسائل مقدار مرزی به همراه تدریس موضوعی هر مبحث وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود جزوه کامل انگلیسی اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده متعلق به انستیتوی MIT

در این فایل تعداد 41 لکچر انگلیسی انستیتوی MIT دربارۀ اصول و مبانی ایرودینامیک بر گرفته از کتاب اندرسون 2001 به همراه بیش از 40 نمونه سوال حل شده وجود دارد. مطالعه آن برای دانشجویان علاقمند به مبحث ایرودینامیک اکیداً توصیه می شود. مرجع-کتاب اصول و مبانی ایرو دینامیک-اندرسون 2001

دانلود فایل توضیحات نحوه تبدیل معادلات لایه مرزی روی صفحه تخت به یک معادله دیفرانسیل غیر خطی مرتبه 3 با استفاده از مشتقات جزئی و متغیر تشابهی اِتّا

در این فایل 5 صفحه ای مراحل تبدیل معادلات لایه مرزی صفحه تخت به معادله دیفرانسیل معمولی غیر خطی مرتبه 3 با استفاده از متغیر تشابهی اِتّا و مشتقات جزئی با جزئیات کامل تشریح شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-30 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل 8 صفحه ای، توضیحات آموزشی کامل اثبات معادله 3-30 از جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد و روابط مهم متوسط گیری زمانی رینولدز وجود دارد. این مسأله می تواند بعنوان نمونه سؤال امتحان پایان ترم یا امتحان جامع در درسهای جریان آشفته یا لایه مرزی مطرح شود. مطالعه آن برای کلیۀ دانشجویان مخصوصاً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-26 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل دو صفحه ای توضیحات آموزشی کاملی دربارۀ نحوۀ اثبات معادله 3-26 جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد وجود دارد. اثبات این معادله می تواند سؤال امتحانی مناسبی برای درس جریان آشفته یا لایه مرزی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تبدیل انرژی باشد. داشتن اطلاعات پایه در زمینه حساب تانسوری برای درک نحوۀ اثبات این معادله ضروری است.

دانلود فایل توضیحات آموزشی اثبات زاویه سقوط یک کره گون (spheroid) تحت جاذبه زمین در جریان سیال استوکس (اعداد رینولدز کم)

در این فایل دو صفحه ای، نحوه اثبات معادله تعیین زاویه سقوط یک سوزن کره گون در جریان سیال استوکس (جریان خزشی) با توضیحات کامل آموزشی تشریح شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود.

دانلود پکیج نمونه مسائل حل شده درس کارشناسی ارشد تئوری لایه مرزی

در این فایل توضیحات آموزشی مفصل و کاملی دربارۀ حل 5 نمونه مسأله امتحانی درس تئوری لایه مرزی شامل آموزش نحوه نوشتن معادلات بقا برای حجم کنترل، محاسبات برداری، محاسبۀ ضخامت لایه مرزی و مومنتوم و ورتیسیتی لایه مرزی با استفاده از پروفیل سرعت خطی و … در 23 صفحه وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (گرایش تبدیل انرژِی) جهت آماده شدن برای امتحان میان ترم و یا نهایی و یا امتحان جامع اکیداً توصیه می شود.

دانلود بیش از 230 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و فیزیک آماری و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 230 مسأله به همراه حلهای آنها در زمینه موضوعات مختلف ترمودینامیک وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Part I Thermodynamics
1 Equation of State
2 The First Law
3 The Second Law
4 Thermodynamic Potentials
5 Phase Transitions
6 Mixtures
7 Transport Phenomena
Part II Statistical Physics
8 Classical Canonical Ensemble
9 Equation of State
10 Entropy
11 Quantum Canonical Ensemble
12 Grand Canonical Ensemble
13 Kinetic Theory of Gases
Appendix A: Steam Tables
Appendix B: Metropolis Algorithm
References
Index

دانلود فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ موضوعات مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هرقسمت و 4 نمونه امتحان وجود دارد. مطالعه این فایل برای اکثر دانشجویان و اساتید توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتست از:
Chapter 1 Concepts, Definitions, and Basic Principles
Chapter 2 Properties of Pure Substances
Chapter 3 Work and Heat
Chapter 4 The First Law of Thermodynamics
Chapter 5 The Second Law of Thermodynamics
Chapter 6 Entropy
Chapter 7 Reversible Work, Irreversibility, and Availability
Chapter 8 Gas Power Cycles
Chapter 9 Vapor Power Cycles
Chapter 10 Refrigeration Cycles
Chapter 11 Thermodynamic Relations
Chapter 12 Mixtures and Psychrometrics
Chapter 13 Combustion
Sample Exams for a Semester Course for Engineering Students
Exam No. 1
Exam No. 2
Exam No. 3
Final Exam

دانلود فایل بیش از 200 مسأله و تمرینات حل شده درباره مباحث مختلف ترمودینامیک و آنالیز سیستمهای انرژی و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 200 مسأله کاربردی در زمینه های مختلف ترمودینامیک به همراه حلهای آنها وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Chapter 1 Generalities and fundamental laws
Chapter 2 Closed systems and general thermodynamic relations
Chapter 3 Balances of extensive entities
Chapter 4 Open systems in steady-state operation
Chapter 5 Thermodynamic properties of matter
Chapter 6 Mixture of ideal or perfect gases
Chapter 7 Mixtures of a gas with a condensable substance
Chapter 8 Thermodynamic processes and diagrams
Chapter 9 Simple examples of application of the First and Second Laws
Chapter 10 Energy and exergy analyses (thermomechanical processes)
Chapter 11 Combustion
Chapter 12 Examples of application of chapter 10 and 11
Chapter 13 Thermodynamic cycles
Chapter 14 Applications: Examples from Chapters 10 to 13
Chapter 15 Linear thermodynamics of irreversible phenomena

دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته مبحث محیط پیوسته و معادلات حرکت

در این فایل 30 صفحه جزوه مکانیک سیالات پیشرفته مباحث محیط پیوسته، نوتیشن تانسوری، مختصات اویلری و لاگرانژی، معادلات بقا و آنالیز برداری و تانسوری و چرخش جسم صلب به اختصار به همراه 12 مسأله و حل آنها تشریح شده است. مطالعه این متون برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته انستیتوی MIT مبحث آنالیز ابعادی به همراه حلهای آنها و جزوه انگلیسی مربوطه

در این فایل 10 صفحه جزوه انگلیسی و پنج نمونه سؤال امتحانی جالب و کاربردی دربارۀ مکانیک سیالات پیشرفته مبحث آنالیز ابعادی وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته انستیتوی MIT مبحث حجم کنترل (قضیه انتقال رینولدز) به همراه حلهای آنها و جزوه انگلیسی مربوطه

در این فایل 29 صفحه جزوه انگلیسی دربارۀ حجم کنترل و قضیه انتقال رینولدز و کاربردهای آنها به همراه 12 مسأله جالب و کاربردی و حل آنها وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس ترمودینامیک

در این فایل 41 مسأله و سؤال نمونه از کتاب ترمودینامیک Moran و Shapiro ارائه شده است. حل آنها پس از مطالعه این کتاب اکیداً توصیه می شود. برای دانلود کتاب از این سایت می توانید از طریق منوی عضویت در این وبسایت عضو شوید و کتاب را از منوی کتابخانه دانلود نمایید.

دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس انتقال حرارت دانشگاه میشیگان

در این فایل 4 مسأله امتحانی از دانشگاه میشیگان در زمینه هدایت حرارتی و جابجایی اطراف یک دیوار، تشعشع از یک کره، انتقال حرارت در یک پین فین و تحلیل تشعشع حاصل از احتراق یک جبهه شعله مربوط به مدلسازی آتش سوزی جنگل، وجود دارد. مسأله ها به دلیل ماهیت کاربردی شان بسیار جالب هستند و حل آنها توسط دانشجویان محترم اکیداً توصیه می شود.

دانلود نمونه سؤالات امتحان جامع درس مکانیک سیالات پیشرفته

در این فایل 57 صفحه ای، 58 نمونه سؤال و مسأله از مباحث مختلف مکانیک سیالات I و II و پیشرفته در سطح امتحان جامع ارائه شده است که حل این مسائل برای دانشجویان کارشناسی ارشد سال آخر و دکترا اکیداً توصیه می شود. اگرچه که دانشجویان قوی در مقطع کارشناسی هم می توانند اکثر این نمونه سؤالها را حل کنند.