دانلود کتاب مایکل اکرت-لودویگ پرانتل-یک عمر برای تحقیق درباره مکانیک سیالات و هوا-فضا Michael Eckert – Ludwig Prandtl_ A Life for Fluid Mechanics and Aeronautical Research

در این کتاب زندگینامه علمی پروفسور پرانتل از زبان پروفسور اکرت به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام