دانلود کتاب مکانیک محیطهای پیوسته

این کتاب نوشته نویسندگان G. T. Mase و G. E. Mase بوده و دارای 9 فصل زیر می باشد: 1-تئوری محیط پیوسته 2-ریاضیات تانسوری 3-اصول تنش 4-سینماتیک تغییر شکل و حرکت 5-قوانین اساسی و معادلات 6-الاستیسیته خطی 7-الاستیسیته غیرخطی 8-ویسکوالاستیسیتی خطی...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام