دانلود حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی رابینسون

در این حل المسائل ضمن ارائۀ راه حل مسأله های مختلف تعدادی برنامه در محیط MATLAB برای ترسیم نتایج نیز ارائه شده است....

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام