دانلود حل المسائل فارسی انتقال حرارت هولمن ویرایش هشتم

در این حل المسائل فارسی حل مسأله های کتاب هولمن ویرایش هشتم وجود دارد.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام