دانلود کتاب موتورهای احتراق داخلی Internal Combustion Engines

این کتاب یکی از کتابهای مفید و نسبتاً جدید در زمینه موتورهای احتراق داخلی است. مطالعه این کتاب توسط دانشجویان علاقمند به این مبحث اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام