دانلود مقاله مروری بر هیدرودینامیک و کارایی شناگری دلفین Review of Dolphin Hydrodynamics and Swimming Performance

everything about dolphins hydrodynamics

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام