دانلود کتاب هیدرودینامیک زیر دریایی Submarine Hydrodynamics

در این کتاب اصول طراحی زیردریایی توضیح داده شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام