دانلود کتاب تحلیل عددی انتقال حرارت و جریان سیال – پاتانکار Numerical Heat Transfer and Fluid Flow

این کتاب یکی از بهترین کتابهای درسی برای یادگیری دینامیک سیالات محاسباتی (روش حجم محدود) می باشد. مطالعۀ آن برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و علاقمند به cfd و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام