دانلود کتاب فناوری خشک کردن پیشرفته-جلد پنجم Advanced Drying Technology-Vol.5

در این کتاب فناوریهای پیشزفته خشک کردن مواد تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام