دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و مکانیک آماری-ویرایش دوم An Introduction to Thermodynamics and Statistical Mechanics, Second Edition

در این کتاب مبانی ترمودینامیک و مکانیک آماری تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام