دانلود کتاب ترمودینامیک آماری Statistical Thermodynamics

در این کتاب مبانی ترمودینامیک آماری تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام