دانلود کتاب انگلیسی سینماتیک و دینامیک ماشینهای مارتین

در این کتاب مبانی سینماتیک و دینامیک ماشینها تشریح شده است. مطالعه آن برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد بسیار مفید است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام