دانلود کتاب هدایت حرارتی-آرپاچی Heat Conduction, V. S. Arpaci

این کتاب یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه هدایت حراتی می باشد که از نقطه نظر ریاضی به جزئیات کافی پرداخته است. مطالعه آن برای دانشجویان علاقمند به ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن در حل مسائل انتقال حرارت هدایت اکیداً توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام