دانلود کتاب راهنمای سریع برای نوشتن مقالات تحقیقاتی برجسته Schaum’s Quick Guide to Writing Great Research Papers

در این کتاب 206 صفحه ای که از 20 فصل تشکیل شده اصول نگارش مقاله و ارائۀ آن تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام