دانلود مقاله مروری بر کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع غذایی Applications of computational fluid dynamics (CFD) in the food industry: a review

در این مقاله 20 صفحه ای دربارۀ کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع غذایی صحبت شده است. فرایندهای
drying, sterilisation, refrigeration and mixing
بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام