دانلود کتاب لوله های گرمایی، تئوری، طراحی و کاربردهاHeat Pipes,Theory, Design and Applications

در این کتاب تئوری، طراحی و کاربردهای انواع لوله گرمایی تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام