دانلود کتاب شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی خشک کنهای پاششی Computational Fluid Dynamics Simulation of Spray Dryers

در این کتاب دربارۀ نحوۀ شبیه سازی خشک کنهای اسپری به روش دینامیک سیالات محاسباتی صحبت شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام