دانلود مقاله بررسی کارایی پدهای سلولزی کولرهای تبخیری Investigating the performance of cellulosic evaporative cooling pads

در این مقاله عملکرد سه نوع پد سلولزی موجود در بازار و مورد استفاده در کولرهای تبخیری در یک تونل باد بصورت تجربی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام