دانلود کتاب انتقال حرارت به سیالات غیرنیوتنی، مبانی و عبارتهای تحلیلی Heat Transfer to Non-Newtonian Fluids, Fundamentals and Analytical Expressions

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام