دانلود کتاب مقدمه ای بر آنالیز انتقال حرارت جابجایی An introduction to Convective Heat Transfer Analysis by Oosthuizen and Naylor

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام