دانلود کتاب مبانی انتقال حرارت جابجایی Fundamentals of Convective Heat Transfer, by Biswas and Dalal and Dhir

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام