دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی طبیعی از سطوح افقی و نزدیک به افقی Natural Convective Heat Transfer from Horizontal and Near-Horizontal Surfaces, by Oosthuizen and Kalendar

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام