دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی طبیعی از استوانه های کوتاه شیبدار Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders, by Oosthuizen and Kalendar

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام