دانلود کتاب مبانی ترمودینامیک، بورگناک زونتاگ (2020) Fundamentals of Thermodynamics, Borgnakke and Sonntag(2020)

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام