دانلود کتاب مبدلهای حرارتی(تبادلگرهای گرما)، انتخاب، دسته بندی و طراحی حرارتی HEAT EXCHANGERS Selection, Rating, and Thermal Design, 3rd ed., Kakac

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام