دانلود کتاب نسل بعدی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) میکروکانالی Next Generation Microchannel Heat Exchangers, by Michael Ohadi, Kyosung Choo, Serguei Dessiatoun, Edvin Cetegen

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام