دانلود کتاب طراحی حرارتی عملی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای) پوسته – لوله Practical Thermal Design of Shell-and-Tube Heat Exchangers by Rajiv Mukherjee

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام