دانلود مقاله High-Re Solutions for Incompressible Flow Using the Navier-Stokes Equations and a Multigrid Method, by U. GHIA, K. N. GHIA, AND C. T. SHIN, 1982

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام