دانلود کتاب Air-cooled heat exchangers and cooling towers : thermal-flow performance evaluation and design, Vol. 2, by Kröger, Detlev G.

...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام