دانلود انیمیشن جریان هوای گرم و تغییرات دمای هوا بالای یک کوره مکعبی
RIAL 20,000 – خرید