دانلود جزوه مقدمه ای بر مفاهیم جریان های آشفته و مدلسازی آنها -مهدی صنیعی نژاد-دانشگاه صنعتی شریف
RIAL 50,000 – خرید