دانلود جزوه مقدمه ای بر مفاهیم جریان های آشفته و مدلسازی آنها -دانشگاه صنعتی شریف
RIAL 150,000 – خرید