دانلود جزوه مقدمه ای بر مفاهیم جریان های آشفته و مدلسازی آنها -دانشگاه صنعتی شریف
RIAL 200,000 – خرید