حل عددی جریان سه بعدی حول یک اژدر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
RIAL 50,000 – خرید