دانلود انیمیشن آموزشی شبیه سازی مستقیم جریان آشفته اطراف یک استوانه با مقطع مربع در عدد رینولدز 22000
RIAL 30,000 – خرید