دانلود انیمیشن آموزشی شبیه سازی مستقیم جریان آشفته اطراف یک استوانه با مقطع مربع در عدد رینولدز 22000
RIAL 50,000 – خرید