دانلود انیمیشن آموزشی نمایش مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) پوسته-لوله shell and tube heat exchanger demonstration
RIAL 50,000 – خرید